Lễ cất nóc TDH Phước Long

Lễ cất nóc TDH Phước Long

Lễ khai trương căn hộ mẫu TDH Phước Long

Lễ khai trương căn hộ mẫu TDH Phước Long

Lễ khai trương căn hộ mẫu TDH Phước Long

Lễ khai trương căn hộ mẫu TDH Phước Long

Lễ khai trương căn hộ mẫu TDH Phước Long

Lễ khai trương căn hộ mẫu TDH Phước Long

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - TGĐ Thuduchouse

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - TGĐ Thuduchouse

Ông Trương Phú Cường - CT HĐQT ECI

Ông Trương Phú Cường - CT HĐQT ECI

Ông Lê Hoàng Châu - CT HH BĐS TPHCM

Ông Lê Hoàng Châu - CT HH BĐS TPHCM

Căn hộ mẫu TDH Phước Long

Căn hộ mẫu TDH Phước Long

Căn hộ mẫu TDH Phước Long

Căn hộ mẫu TDH Phước Long

Căn hộ mẫu TDH Phước Long

Căn hộ mẫu TDH Phước Long

Căn hộ mẫu TDH Phước Long

Căn hộ mẫu TDH Phước Long

Căn hộ mẫu TDH Phước Long

Căn hộ mẫu TDH Phước Long

Căn hộ mẫu TDH Phước Long

Căn hộ mẫu TDH Phước Long

Căn hộ mẫu TDH Phước Long

Căn hộ mẫu TDH Phước Long

Căn hộ mẫu TDH Phước Long

Căn hộ mẫu TDH Phước Long

Căn hộ mẫu TDH Phước Long

Căn hộ mẫu TDH Phước Long

Khách tham quan căn hộ mẫu TDH Phước Long

Khách tham quan căn hộ mẫu TDH Phước Long

Khách tham quan căn hộ mẫu TDH Phước Long

Khách tham quan căn hộ mẫu TDH Phước Long

Bốc thăm trúng thưởng tại Lễ khai trương căn hộ mẫu TDH Phước Long

Bốc thăm trúng thưởng tại Lễ khai trương căn hộ mẫu TDH Phước Long

Bốc thăm trúng thưởng tại Lễ khai trương căn hộ mẫu TDH Phước Long

Bốc thăm trúng thưởng tại Lễ khai trương căn hộ mẫu TDH Phước Long

Bốc thăm trúng thưởng tại Lễ khai trương căn hộ mẫu TDH Phước Long

Bốc thăm trúng thưởng tại Lễ khai trương căn hộ mẫu TDH Phước Long

Bốc thăm trúng thưởng tại Lễ khai trương căn hộ mẫu TDH Phước Long

Bốc thăm trúng thưởng tại Lễ khai trương căn hộ mẫu TDH Phước Long