Sơ đồ tổ chức
Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Chí Hiếu

Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1957
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh.

Quá trình công tác:
1980-1986: Công tác tại Ngân hàng Nhà nước, H. Thủ Đức (cũ)
1986-1988: Công tác tại Ngân hàng Đầu tư & Xây dựng – CN Thủ Đức
1988-1989: Trưởng Phòng Kế hoạch Thống kê – UBND, H. Thủ Đức
1989-1994: Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch – UBND H. Thủ Đức; Ủy viên UBND, H. Thủ Đức
1994-2001: Giám đốc Công ty Quản lý & Phát triển Nhà Thủ Đức
2001-2014: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.
Từ tháng 04/2015: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:.
+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú (PPD).
+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát Triển Nhà Phong Phú – Daewon - Thủ Đức.
+ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bách Phú Thịnh.
+ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức.
+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thuduc House Wood Trading.
+ Chủ tịch Công ty TNHH QL & KD Chợ Nông Sản Thủ Đức.

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

Thành viên HĐQT

Tổng giám đốc
Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh; Thạc sĩ Kinh tế.

Quá trình công tác:
1995-2005: Học và làm việc tại Sydney – Australia
2005- 05/2010: GĐ kinh doanh tiếp thị - Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức
Từ 06/2010: Phó Tổng GĐ Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
Từ 03/2011: Ủy viên HĐQT - Phó Tổng GĐ Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
Từ 03/2012:
 + Ủy viên HĐQT - Phó Tổng GĐ Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
 + Giám đốc Công ty TNHH QL&KD Chợ nông sản Thủ Đức
Từ 04/2015 - nay: Ủy viên HĐQT - Tổng GĐ Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
+ Thành viên HĐQT Công ty CP Phát Triển Hạ tầng & BĐS Thái Bình Dương (PPI)
+ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Ngôi Sao Gia Định
+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP DV & Xúc tiến Thương mại HHDN TP.HCM
+ Thành viên HĐQT Công ty CP Thuduc House Wood Trading
+ Thành viên HĐQT Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu Petrolimex
+ Thành viên HĐQT Công ty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành
+ Thành viên HĐQT Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon Thủ Đức

Thành viên HĐQT

Ông Lê Thanh Liêm

Thành viên HĐQT
Năm sinh: 1960
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Quá trình công tác:
1982 đến 2008: Làm việc tại Tổng Công ty CP Phong Phú; Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty CP Phong Phú.
2008 đến 2013: Làm việc tại Công ty CP BĐS Dệt May Việt Nam; Tổng Giám Đốc Công ty CP BĐS Dệt May Việt Nam.
2013 đến 2015: Làm việc tại Công ty CP Đầu Tư Phước Long; Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu Tư Phước Long.
2015 đến nay: Làm việc tại Công ty CP Dệt May Liên Phương; Tổng Giám Đốc Công ty CP Dệt May Liên Phương.

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư XD Vinatex
+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Ngôi Sao Gia Định
+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngôi Nhà Huế
+ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TMQT Dệt May Việt Nam
+ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP PTĐT Dệt May Nam Định

Thành viên HĐQT

Ông Lê Minh Tâm

Thành viên HĐQT
Năm sinh: 1971
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Thạc sĩ Luật.

Quá trình công tác:
10/1993 đến 10/1999: Trưởng phòng Thanh toán Quốc tế - Ngân hàng Á Châu.
11/1999 đến 12/2000: Economic Researcher - World Bank, Singapore.
01/2001 đến 04/2004: Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp - Deutsche Bank AG.
09/2005 đến 02/2007: Phó Tổng GĐ ACB Kiêm Tổng GĐ ACBS.
03/2007 đến 10/2013: UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Maybank Kim Eng.
11/2013 đến 12/2015: UV HĐQT kiêm Tổng GĐ Ngân hàng TNHH Hong Leong Bank VN.
01/2016 đến nay: Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng GĐ Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Trưởng Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Hưng Long

Trưởng Ban kiểm soát
Năm sinh: 1966
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Quá trình công tác:
02/1989 - 12/1990: Công tác tại lực lượng Thanh Niên Xung Phong TP. HCM.
01/1991 - 10/1995: Công tác tại Sở Tài Chính TP. HCM.
10/1995 -10/1999: Công tác tại Cục Quản lý vốn và Tài sản Nhà Nước tại DN TP. HCM.
10/1999 – 2011: Công tác tại Chi cục Tài Chính Doanh Nghiệp – Sở Tài Chính.
2011 – nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc 3

Thành viên Ban kiểm soát

Ông Thái Bằng Âu

Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh: 1957
Trình độ chuyên môn: Đại học

Quá trình công tác:
1976 – 1979: Đội trưởng, trợ lý Phòng Chính trị Tổng đội 3 Thanh niên xung phong TP. HCM.
1980 – 1985: Sinh viên Đại học Tổng hợp TP. HCM.
1986 – 1987: Thực tập sinh tại Liên Xô (Cộng hoà Liên Bang Nga).
1988 – 2002: Giảng viên Đại học Tổng hợp TP. HCM.
1997 – 2005: Thành viên HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Long An. Chuyên viên văn phòng đại diện nước ngoài.
2005 – nay: Nhà đầu tư tài chính độc lập kiêm ủy viên BCH Hiệp Hội Đầu Tư Tài Chính Việt Nam (VAFI). 

Thành viên Ban kiểm soát

Ông Thái Duy Phương

Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh: 1980
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính

Quá trình công tác:

Từ 2/2008 - 7/2008: Giao dịch viên - Ngân hàng ANZ New Zealand – chi nhánh ANZ Mount Roskill.

Từ 09/2008 - 02/2010: Chuyên viên - Phòng Quản lý các nguồn vốn ủy thác Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 03/2010 đến nay: 

  - Chuyên viên - Phòng Thẩm định, Phòng Quản trị Nguồn nhân lực Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.Hồ Chí Minh

  - Ủy viên Ban Chấp Hành CĐCS Thành viên Cơ Quan; Công Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (Công đoàn cấp trên cơ sở).

Từ 1/2010 đến nay: Thành viên Ban quản lý dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực nội bộ Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị thành phố và nâng cao năng lực các nhà quản lý dự án được Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ” (gọi tắt là “Dự án HCE”)

Từ 3/2014 đến nay: Thành viên Tổ công tác dự án “Hỗ trợ kỹ thuật 1 triệu EUR” do Liên minh Châu Âu tài trợ.

 

Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

Thành viên HĐQT
Tổng giám đốc
Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh; Thạc sỹ Kinh tế.

Quá trình công tác:
1995-2005: Học và làm việc tại Sydney – Australia.
2005- 05/2010: GĐ kinh doanh tiếp thị - Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
Từ 06/2010: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.
Từ 03/2011 - 06/2015: Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức.
Từ 06/2015 - nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
+ Thành viên HĐQT Công ty CP Phát Triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (PPI).
+ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Ngôi Sao Gia Định.
+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ & Xúc tiến Thương mại HHDN TP.HCM.
+ Thành viên HĐQT Công ty CP Thuduc House Wood Trading.
+ Phó chủ tịch Công ty TNHH QL & KD Chợ Nông Sản Thủ Đức.
+ Thành viên HĐQT Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu Petrolimex.
+ Thành viên HĐQT Công ty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành.
+ Thành viên HĐQT Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon Thủ Đức.

Phó Tổng giám đốc thường trực

Ông Trần Quang Nhường

Phó Tổng giám đốc thường trực
Năm sinh:1962
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:
1981-1991: Nhân viên Phòng Thống kê Thủ Đức
1991-2001: Trưởng Phòng kế hoạch Công ty Phát triển Nhà & Dịch vụ Khu Công nghiệp Thủ Đức
2001-03/2011: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
03/2011-đến nay: Phó Tổng Giám đốc Thường Trực Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức

Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Khắc Sơn

Phó Tổng giám đốc
Năm sinh: 1970
Trình độ chuyên môn:Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

Quá trình công tác:
1994-2001: Trưởng phòng mua hàng Công ty VMEP - SYM Việt Nam.
2006-05/2010: GĐ BP ĐT TC Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.
06/2010-04/2011: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.
04/2011-04/2015: Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.
04/2015-nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.


Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
+ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.
+ Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Phú.
+ Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty CP Phong Phú.
Phó Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức.

Phó Tổng giám đốc

Bà Phạm Thị Thanh Bình

Phó Tổng giám đốc
Năm sinh: 1964
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Luật

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý điều hành khối hành chánh nhân sự; theo dõi chỉ đạo quản lý điều hành một số đơn vị thành viên, LD-LK

Quá trình công tác:
1985-1991: Công tác tại Công ty SXKD Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức
1991-1993: Phó Phòng kế hoạch nghiệp vụ Công ty SXKD XNK Thủ Đức
1993-1994: NV Công ty Quản lý & Phát triển Nhà Thủ Đức
1994-1996: Phó Phòng kế hoạch vật tư Công ty Quản lý & Phát triển Nhà Thủ Đức
2001-04/2010: Giám đốc bán hàng Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức
Từ tháng 04/2010 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức

Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Phó Tổng giám đốc
Năm sinh: 1973
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại Thương.
Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực đầu tư tài chính; Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong quan hệ với nhà đầu tư, các tổ chức, các quỹ quản lý nước ngoài.

Quá trình công tác:
1999 - 2006: Trưởng phòng OTC Công ty CP Chứng Khoán ACB
2006 - 2007: Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Chứng Khoán Đông Dương
2007-2009:
+ Giám Đốc khối Dự án Tập đoàn Nguyễn Kim
+ Tổng Giám Đốc Vinatex - Nguyễn Kim
2009 - 01/2016: Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng
01/2016-nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP PTN Thủ Đức

Phó Tổng giám đốc

Ông Lê Dư Đăng Khoa

Phó Tổng giám đốc
Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Đầu tư và Phát triển dự án.

Quá trình công tác:
- 10/2017-nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.
- 04/2017-09/2017: Phó Tổng Giám Đốc đầu tư và triển khai dự án NguyễnKim Land.
- 07/2016-04/2017: Phó Tổng Giám Đốc Khối đầu tư - Triển khai dự án.
- 04/2015-07/2016: Trợ lý Chủ Tịch HĐQT-Tổng Giám Đốc: phụ trách Khối đầu tư và Khối triển khai dự án.
- 08.2013-03.2015: Giám đốc các dự án kiêm Phó Giám Đốc Phòng Dự Án.
- 04/2002-08/2013: Giám đốc dự án - Phó Giám Đốc quản lý XN tư vấn quản lý dự án (2007-2013).